Symbolika tego co musi się znajdować na cmentarzu

Można pokusić się o stwierdzenie, iż cmentarz jest “Księgą Pamięci”, która rodzi zadumę nad życiem oraz sensem istnienia człowieka. W żadnym innym miejscu nie ma tak znaczącej wspólnoty żywych i umarłych jak na cmentarzu, który niewątpliwie jest pełen różnych tajemniczych symboli.

Brama i mury cmentarne

Praktycznie od starożytności cmentarz jest miejscem pamięci o zmarłych, a tym samym miejscem kultu. Dlatego też otoczony jest bramą oraz odpowiednim ogrodzeniem. Mury cmentarza symbolizują sferę znajdującą się pomiędzy sacrum, a profanum. Natomiast brama cmentarna jest symbolem przejścia do królestwa zmarłych, co ma niezwykłe odniesienie podczas przenoszenia trumny ze zmarłym przez pracowników zakładu pogrzebowego.

Aleje na cmentarzu

Aleja główna zawsze prowadzi do centralnego miejsca na cmentarzu, którym zazwyczaj jest Krzyż bądź kaplica. Dopiero w miejscu centralnym aleja dzieli się na dróżki przypominające ramiona krzyża (widać to zwłaszcza na małych cmentarzach wyznaniowych). 

Główna aleja na cmentarzu, a bardzo często również boczne aleje, wysadzone są topolami, które sięgają nieba. Przez to są idealnym łącznikiem pomiędzy ziemią i niebem (sacrum). Aleje cmentarne najczęściej obsadzane są jednym gatunkiem drzew np.: tujami, cyprysami czy akacjami. Na starych cmentarzach można spotkać jeszcze dęby, klony czy jesiony, które w okresie wiosenno – jesiennym brzmią ptasim śpiewem. 

Groby i nagrobki

Współcześnie do produkcji grobów oraz nagrobków stosuje się bardzo wiele różnych materiałów kamiennych. Jednak najpopularniejszy obecnie kamieni jest piaskowiec i granit. Na cmentarzach można także spotkać nagrobki z lastryko, które jest pseudo kamieniem, a w rzeczywistości to mieszanka betonu i ciemnych kamieni.

Rzeźby nagrobne na cmentarzu

Anioły są stałym elementem krajobrazu cmentarnego. W tradycji chrześcijańskiej anioł jest wysłannikiem, posłańcem Boga. Na cmentarzu anioł jest akcentem (synonimem) śmierci. Anioły bardzo często spotyka się na nagrobkach małych dzieci. Na starych cmentarzach można znaleźć również kolumny, które są symbolem przerwania życia i jego nietrwałości. 

Detale i ozdoby nagrobne

Detale oraz wszelkie ozdoby nagrobne mocno akcentują oraz wprowadzają w dramat śmierci. Bardzo często na grobowcach oraz kaplicach cmentarnych można było zobaczyć litery D.O.M. czyli Deo Optimo Maxime. Obecnie rzadko graweruje się taki napis.

Wspólnotę żywych i umarłych na cmentarzu łączą nie tylko więzy krwi, lecz także więzy narodowe i wyznaniowe. Mogą one być na różne sposoby wyrażane np.: poprzez modlitwę, złożenie kwiatów czy chwilę cichej modlitwy. Więź pomiędzy wspólnotą żywych i umarłych jest widoczna także podczas uroczystości pogrzebowej, którą może uświetnić zakład pogrzebowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *