Dokumentacja cmentarna

Według Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz na podstawie rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2001, 2003 oraz 2015 roku powinno się prowadzić dokumentację kategorii A (archiwa), określającą dane osób zmarłych, miejsce ich pochówku oraz rodzaj grobów, zlokalizowanych w obrębie cmentarza. Zakład pogrzebowy jest jedną z instytucji, która bierze udział w procesie grzebania zmarłych, jednak obowiązki, wynikające z prowadzenia ewidencji w ramach Ksiąg Cmentarnych należą do zarządcy terenu. 

Jakie Księgi Cmentarne powinno się prowadzić dla danego cmentarza?

Dokumentami które powinny być aktualizowane na bieżąco oraz należycie przechowywane przez kancelarie cmentarzy są:

* Alfabetyczny Spis Osób Pochowanych,

* Księga Osób Pochowanych (prowadzonych chronologicznie, zgodnie z terminem pochówku, dla każdego roku),

* Księga Grobów.

Księgi Cmentarne powinny być uzupełniane czytelnie, zgodnie z zasadami nazewnictwa, panującymi w danym regionie (nazewnictwo cmentarne nie zostało skategoryzowane). Księgi powinny być przechowywane w twardej oprawie, sporządzane na wysokiej jakości papierze, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, nie narażonym na włamanie, zniszczenie w wyniku działań ludzkich lub żywiołów. 

Co ujmuje się w Księgach Cmentarnych? 

Alfabetyczny Spis Osób Pochowanych zawiera dane zmarłych (imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia oraz zgonu), miejsce pochówku z dokładnym wskazaniem kwatery, rzędu i numeru grobu. Spis ten ułatwia odszukanie grobu pochowanej osoby. Księga Osób Pochowanych zawiera szczegółowe informacje, dotyczące miejsca pochówku, dokumentację, związaną ze stwierdzeniem zgonu osoby (często usługi pogrzebowe obejmują załatwienie tych formalności), numer aktu zgonu oraz dane miejsca pochówku: rodzaj grobu, umiejscowienie w jego obrębie. Księga ta prowadzona jest osobno dla każdego roku. Księga Grobów zawiera informacje o położeniu, rodzaju grobu (jego wielkości, ilości poziomów). Obejmuje informacje, związane z wytycznymi opiekuna grobu, dotyczące dwudziestoletniego utrzymywania grobu wraz z zastrzeżeniem, czy po upływie tego okresu istnienie grobu zostanie przedłużone dzięki opłacie. 

Poniżej przykładowy wpis z Księgi Osób Pochowanych:

Aktualizacja danych na cmentarzu

Dokumentacja cmentarna jest niezbędnym elementem sprawnego funkcjonowania cmentarzy, wprowadzająca porządek oraz konieczność zapisu wszelkich zmian, zachodzących w obrębie powierzchni cmentarza. Na bieżąco aktualizowane informacje ułatwiają odnalezienie grobu osobom poszukującym dokładnego miejsca pochówku bliskich zmarłych. Księgi Cmentarne mają status ksiąg wieczystych. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *