Cmentarz parafialny czy komunalny?

Śmierć bliskiej osoby jest czymś czego nie da się przewidzieć. Czujemy wtedy żal, smutek, a nawet gniew. Organizacja pogrzebu i załatwienie wszelkich formalności staje się ciężarem. Na szczęście we wszystkim możemy liczyć na pomoc zakładów pogrzebowych. Ich pracownicy dokładają wszelkich starań, aby ten okres był dla nas jak najmniej uciążliwy, jednak nie podejmą za nas wszystkich decyzji. Jedną z nich jest często powtarzane pytanie, jaki miejsce ostatniego spoczynku wybierzemy – cmentarz parafialny czy komunalny?

Cmentarz parafialny

To rodzaj cmentarza wyznaniowego, założonego zwykle przez władze parafialne i to na nich spoczywa obowiązek dbania o niego. To od nich zależy też, czy powstanie nowa nekropolia, jednakże bazując na kanwie prawa świeckiego. Tego typu cmentarze najczęściej lokalizuje się w pobliżu kościołów. Kuria właściwa dla danego regionu sprawuje nad nim nadrzędny nadzór. Przyjęło się, że takie cmentarze powinny mieć strefę niepoświęconą, aby móc przyjąć również zmarłych niezwiązanych z żadną religią. Powinny zostać także wydzielone miejsca, gdzie chowa się dorosłych, a także dzieci. Jako, że cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym, nie występuje konieczność święcenia każdego grobu z osobna, chociaż dokonuje się tego tradycyjnego obrządku zaraz po pochówku. Domy pogrzebowe zwykle współpracują z parafiami w zakresie dopełnienia formalności pogrzebowych, a także wszelkich prac dokonywanych na terenie cmentarza parafialnego.

Cmentarz komunalny

To popularna nazwa cmentarzy świeckich. Nadzór nad nimi sprawują lokalne władze gminne, które działają na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zwłok, a także prawa majątkowego i osobistego. To do nich należy utrzymanie porządku i ładu. W przypadku tego typu cmentarzy, częstą regułą jest to, że nie jest on poświęcony, nakłada to konieczność święcenia każdego grobu z osobna. Tego obrządku dokonuje duchowny, który odprawia pogrzeb. Na cmentarzu komunalnym, może spocząć każdy, nie zależnie od przyjętych sakramentów czy wyznania. Dzielą się one na czynne, czyli takie, na których ciągle dochowuje się pochówku, a także nieczynne, na których zaprzestano już chowania zwłok. Ze względu na to, że nie muszą być one zlokalizowane w pobliżu kościołów, zaleca się wybudowanie na nich kaplicy, bądź innego miejsca przeznaczonego na modlitwę lub specjalnej Sali dającej możliwość odprawienia ceremonii świeckiej.

W Polsce funkcjonuje prawie 16 tysięcy nekropolii, jednak jedynie 1900 z nich to cmentarze komunalne. Poniżej przedstawiamy wykres z ilością cmentarzy komunalnych w odniesieniu do konkretnych województw.

Cmentarz i jego status prawny

Prawo określa cmentarza jako pewien wycinek przestrzeni, przeznaczony do grzebania zmarłych zgodnie z regułami kulturowymi i religijnymi. Jest to miejsce przeznaczone do upamiętnienia tych, którzy od nas odeszli. Na jego kształt mimo, że jest on administracyjnie określony, wpływ ma także tradycja. Cmentarze stały się miejscem symbolicznym, gdzie rodziny mogą oddawać cześć zmarłym, a także przypominać o swojej pamięci zniczami i kwiatami. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *