Cmentarz i jego wpływ na środowisko

Cmentarz jest miejscem szczególnie wyjątkowym, nie tylko ze względów religijnych i światopoglądowych, ale także z powodu jego oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego. Od wieków cmentarze lokowano na obrzeżach, czy nawet w centrum dużych aglomeracji. Wiązało się to z tym, że każda ludzka śmierć napędzała potrzebę rozbudowy oraz powiększenia terenu nekropolii. Nie dziwi więc fakt, iż stał się on nieodłącznym elementem w życiu mieszkańców. Znajdował się bowiem w każdej miejscowości oraz w każdym mieście.

Krótkoterminowy wpływ na środowisko

Wraz z dynamicznym rozwojem usług pogrzebowych zaczęto też zastanawiać się nad wpływem cmentarzy na środowisko przyrodnicze. Możemy tu niewątpliwie wydzielić dwie kategorie takiego oddziaływania. Pierwszą z nich są skutki krótkotrwałe, gdyż pojawiają się one zaraz po pochówku oraz zanikają dosyć szybko. Mimo, że zakład pogrzebowy odpowiednio przygotowuje ciało zmarłego, to zazwyczaj jednak dekompozycja zwłok jest odczuwalna, w postaci zanieczyszczenia powietrza czy pojawiających się insektów. Oczywiście w znaczeniu krótkotrwałym nie mają one większego wpływu na stan środowiska.

Długoterminowy wpływ na środowisko

Poważniejszy problem pojawia się w przypadku drugiej kategorii, która obejmuje większy okres czasu. Negatywne skutki mogą pojawić się dopiero w odstępie kilku miesięcy, a czasem nawet lat od daty pochówku. Są znacznie bardziej szkodliwe dla otaczającego nas świata. Badania prowadzone w tym zakresie opierają się głównie na analizie skażenia wód gruntowych bakteriami i związkami chemicznymi, wydobywającymi się w procesie rozkładu ludzkiego ciała. Zanieczyszczona takimi związkami woda może spowodować zatrucie zaraz po spożyciu oraz niekorzystnie wpłynąć na nasze zdrowie, często pojawia się tu na przykład biegunka. Najbardziej narażone na zakażenie są oczywiście wody znajdujące się w pobliżu cmentarzy, a co za tym idzie także najbliższa fauna i flora. Dekompozycja ciała niekorzystnie wpływa również na podłoże, na którym ulokowana jest nekropolia. Liczne prace archeologiczne wykazały obecność wielu pierwiastków i związków, pochodzących bezpośrednio z rozkładu zwłok, które negatywnie wpływają na jakość gruntu.

Odpady powstałe z użytkowania cmentarza

Nie bez znaczenia jest także działalność ludzi, odwiedzających cmentarze. Często nie stosują się oni do odpowiednich zaleceń i nie utrzymują czystości na terenie tego miejsca. Rozkładający się plastik lub szkło także mają swój negatywny wpływ na przestrzeń otaczającą teren cmentarza. Ponadto, groby wymagające konserwacji i naprawy również zanieczyszczają środowisko, ponieważ odłamują się od nich kawałki chemicznie zabezpieczonego nagrobka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *